Wij staan voor

Wij staan voor2024-05-08T13:11:02+02:00

Missie en visie

KERNACHTIG DRUTEN  is een lokale politieke partij in de gemeente Druten in het hart van het land van Maas en Waal.
Opgericht in 1978 als Dorpslijst Druten. In 2016 is de naam gewijzigd. We zijn een partij met een breed georiënteerde achterban die diep geworteld is in de gemeenschap en gaan voor een verfrissende solide aanpak.

Missie

Kernachtig Druten wil zich inzetten voor een veilige, duurzame en kansrijke leefomgeving. We willen een hoge kwaliteit van gemeentelijke voorzieningen als zorg, onderwijs, winkelaanbod, zwembad, dorpshuizen en bibliotheek. Belangrijk is een goed ondernemersklimaat en een sterk verenigingsleven om de verbinding in de gemeenschap te bevorderen. Dit alles met oog voor de mooie plattelands-omgeving waarin we wonen, leven en werken.

Kernwaarden:

  • Leefbaarheid
  • Duurzaamheid
  • Veiligheid
  • Goed ondernemersklimaat
  • Betrouwbaarheid
  • Voorzieningen
  • Financiële situatie gemeente transparant en gezond
  • Verbinding

Visie 

De maatschappij verandert voortdurend. Tevens moeten gemeenten steeds meer overheidstaken uitvoeren. In het kader van kosten efficiëntie en effectiviteit kunnen enkele gemeentelijke taken worden uitbesteed of op thema’s worden samengewerkt. Daarom zoeken wij de samenwerking op met onze buurgemeenten, maar Druten blijft een zelfstandige gemeente.

Daarnaast is de afstand tussen mensen groter geworden. In onze geïndividualiseerde omgeving stijgt de behoefte naar omzien en aandacht voor elkaar. De lokale gemeenschap moet hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Wij willen de voorzieningen in de gemeente die niet langer voldoen of ontoereikend zijn, aanpakken en verbeteren.

Wat is bereikt door en met Kernachtig Druten (2018 – 2022)

Als grootste partij heeft Kernachtig Druten de afgelopen 4 jaar veel bereikt voor álle kernen. Wethouders Michel Lepoutre en Willy Brink namen deel aan het College, en Gerard Worm, Ton Wijnen, Karin Pen, Kees Arts en Claudia Barten vormden de fractie binnen de Gemeenteraad. Nu de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart weer voor de deur staan, is het tijd om terug te blikken op de afgelopen periode.

Er wordt een gloednieuwe sporthal gebouwd op de Gelenberg in combinatie met een nieuw zwembad (de zogenoemde ‘Worm-variant’, n.a.v. het aangenomen voorstel van fractievoorzitter Gerard Worm). Binnenkort gaat de schop gaat in de grond, en eind volgend jaar staat ie er!

De voltallige fractie van Kernachtig Druten stemde TEGEN een fusie met de gemeente Wijchen o.b.v. het draagvlakonderzoek onder inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

De bouw van Tichellande gaat als een speer, Megens Eind in Afferden is gerealiseerd en er is bestemmingsplan vastgesteld waardoor er in Horssen weer voor het eerst in jaren mag worden gebouwd. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor plan de Portier, het Hemelrijk (Druten-Puiflijk) en is er een integrale aanpak voor Deest. Burgerlid Bart Arts volgde alle plannen op de voet.

Door de ‘motie Wijnen’ kunnen instrumenten zoals de zelfbewoningsplicht en het antispeculatiebeding worden ingezet bij woningbouw, zodat nieuwe woningen ook daadwerkelijk bij de juiste doelgroep terecht komen en niet worden opgekocht door beleggers. Daarnaast zorgde de ‘motie Barten’ er voor dat bij vrijkomende sociale huurwoningen onze eigen inwoners voorrang krijgen.

Er wordt 80 hectare aan zonneparken gerealiseerd; goed voor de energiebehoefte van 24.000 huishoudens! De Uivermeertjes is al in bedrijf en de andere zonneparken zijn in voorbereiding. Zonnepark de Oude Weide werd weggestemd door Kernachtig Druten (“bij twijfel niet doen”). Alleen de Dorpslijsten waren vóór dit plan.

Kernachtig Druten sprak zich fel én consequent uit tegen de komst windmolens. Ook drong Kernachtig Druten er binnen de ‘RES regio’ op aan dat er een redelijke en eerlijke verdeelsleutel moet komen tussen de gemeenten wat betreft energieopwekking.

De Scharenburg is verbeterd met een veilige oversteek voor fietsers en een veilige in- en uitrit voor de Albert Heijn. Ook is sluipverkeer door de Buitenhof voorkomen als gevolg van de wijzigingen op de Scharenburg (‘motie Arts’). Ook zijn de Hogestraat en het Marktplein opgeknapt.

Het busstation Druten wordt aanzienlijk verbeterd, met hoogwaardige voorzieningen en betere verbindingen. Burgerlid Stan van de Logt doopte daarom onlangs de naam van het busstation om naar ‘Druten Centraal’.

Raadslid Karin Pen volgde de stortingen van vervuild bagger in de Kaliwaal kritisch en zorgde ervoor dat dit dossier na 25 jaar weer terug op de politieke agenda staat.

Wethouder Lepoutre zorgde voor een oplossing voor de ‘berg’ op Tichellande met vervuilde grond die ook het zicht van een zorglocatie belemmerde.

Sinds zijn aantreden wist wethouder Brink in no time alle kavels op Westerhout-Zuid te verkopen.

Er wat is er verder nog samen gerealiseerd: de Veerdam als toeristische trekpleister, de uitgezette wandelroutes, het haalbaarheidsonderzoek naar een bioscoop, centrumvisie ‘eigenzinnig Druten’, de luierinzameling en een nieuwe milieustraat, de straatcoaches en de groene BOA’s, ondersteuning inwonerinitiatieven zoals het ‘Tjillhonk’ in Deest of de beweegtuin in Aff erden, het nieuwe wijkbeheer en ondersteuning van de wijkhelden… etc… etc…

KERNACHTIGE AANPAK VOOR ALLE KERNEN (AFFERDEN – DEEST – DRUTEN – HORSSEN – PUIFLIJK)