Nieuws

Nieuws2022-01-31T11:31:28+01:00

7 days ago

Kernachtig Druten
💶🪙 In de raadsvergadering van 10 november 2022 stond ook de vaststelling van de #Onroerendezaakbelasting (OZB) tarieven op de agenda. Het voorgenomen besluit was om de tarieven te verhogen met 9,6 % om te groeien naar het regionaal gemiddelde. Concreet houdt dit in dat we in onze gemeente op dit moment een stuk minder OZB betalen dan omliggende gemeenten. Als doelstelling hebben wij wel om op de lange termijn toe te groeien naar dit regionaal gemiddelde.📃✅ ️Voorafgaand aan de raadsvergadering van 10 november hebben we samen met Welzijn Druten het initiatief genomen om op voorhand al het OZB-tarief voor woningen in 2023 alleen te verhogen met 4,9% inflatiecorrectie, en de voorgestelde extra verhoging ad 6,6% (i.v.m. de groei naar het regionaal gemiddelde) voor 2023 niet door te voeren. ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook

2 weeks ago

Kernachtig Druten
In de raadsvergadering van 22 september 2022 hebben wij al aangegeven dat enkel € 5.000,- voor de voedselbank mogelijk niet genoeg is op dit moment om de inwoners van onze gemeente te steunen. Wij hebben daarom het initiatief genomen om het voorstel te schrijven en samen met andere partijen het amendement in te dienen. Afgelopen raadsvergadering is besloten om een fonds beschikbaar te stellen van € 100.000,- voor de inwoners van de gemeente Druten om ze te steunen.Het voorstel werd unaniem aangenomen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 november 2022!www.gelderlander.nl/druten/overal-extra-armoedefondsen-behalve-in-wijchen~a6b13651/ ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook

2 weeks ago

Kernachtig Druten
Vooropgesteld: wij staan als een blok achter SCP. Maar waarom geen opties en kansen verkennen? Waarom het College passeren? Waarom geen onderhandeling over dit astronomische bedrag? Waarom deze haast?!Wij vinden het een onzorgvuldige gang van zaken; het gemak waarmee dit gemeenschapsgeld wordt uitgegeven. Helaas stonden wij alleen in dit standpunt. ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook

2 weeks ago

Kernachtig Druten
Het is weer zo ver! De maandelijkse nieuwsbrief van Kernachtig Druten. Via deze nieuwsbrief informeren wij onze leden iedere maand over actuele en relevante onderwerpen die in onze gemeente spelen. We kijken terug op een succesvolle ledenvergadering van afgelopen dinsdag waarbij we uitgebreid stil hebben gestaan bij diverse onderwerpen. Daarnaast hebben we enthousiaste nieuwe leden en mensen die eens een vergadering hebben bijgewoond om meer te weten te komen over Kernachtig Druten. Heb jij interesse om eens aan te sluiten? Neem dan gerust contact op! Ter aanvulling op de nieuwsbrief is gisteren in de raadsvergadering besloten om de OZB te verhogen conform de inflatiecorrectie van september 2022 die uitgekomen is op 4,9 % en niet de eerder genoemde 3,0%. ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook