Nieuws

Nieuws2022-01-31T11:31:28+01:00
Kernachtig Druten
Op donderdag 30 maart 2023 wordt Sigrid Sengers geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Druten. Dit gebeurt tijdens een buitengewone raadsvergadering door de commissaris van de Koning van Gelderland, de heer John Berends. Je bent van harte welkom op het gemeentehuis om aanwezig te zijn bij deze raadsvergadering en receptie. Aanmelden kan tot 29 maart via een mail naar griffie@druten.nl➡️ De installatie start om 15.00 uur en is ook via de livestream van de gemeenteraad te volgen: druten.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/7c67c873-ff2b-4b3b-b1b9-aa2cbcf2900d of kijk op: druten.nl/vergaderingen. ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook

2 days ago

Kernachtig Druten
Gisteren namen we afscheid van waarnemend burgemeester Corry Van Rhee-Oud Ammerveld. De afgelopen vier jaar heeft zij zich op een positieve en energieke manier ingezet voor onze gemeente.Met mooie woorden van Gerard Worm, Willy Brink, Hubert Bruls en inwoners van de Gemeente Druten kwam de buitengewone raadsvergadering tot een einde. En hoe nu verder? Op 30 maart 2023 wordt Sigrid Sengers geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van onze gemeente. Tot die tijd neemt Gerard Worm de taken als voorzitter van de raad waar en is Willy Brink de verantwoordelijke als eerste locoburgemeester! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook

5 days ago

Kernachtig Druten
Over 12 dagen is het alweer zo ver! 🚲De jaarlijkse activiteit “Fietsen door de dossiers” staat op de planning. Op zaterdagochtend 1 april hebben wij een zeer divers en leerzaam programma samen gesteld. Tijdens deze ochtend brengen we werkbezoeken aan De Zandroos in Afferden en de Kloosterhoeve in Horssen. We krijgen een update van twee inwoners over de laatste ontwikkelingen in Deest én gaan kijken naar de stand van zaken bij de bouw van de Gelenberg in Druten. We starten de dag om 08:45 uur bij het gemeentehuis in Druten en verwachten omstreeks 12:15 uur te eindigen.Heb je interesse om (een gedeelte) mee te gaan? Geef je dan snel op door op dit bericht te reageren of ons een privé bericht te sturen! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook

1 week ago

Kernachtig Druten
Op zaterdag 18 maart heeft Claudia Barten namens Kernachtig Druten een kennisochtend bijgewoond van ZLTO Land van Maas en Waal. Vraagstukken die voorbij kwamen gingen over huisvesting voor arbeidsmigranten en nevenfuncties op een agrarisch bedrijf. We kregen te zien hoe een fruitteler zelf huisvesting voor deze groep seizoenmedewerkers heeft gecreëerd en gaf ons inzicht hoe de vergunningen rondom deze huisvesting geregeld is. Daarna hebben we een bezoek gegeven aan een kersenteler met een succesvolle kinderopvang. Het bedrijf zit in een overgangsgebied: zogeheten oeverwal. Een prima gebied voor niet bedrijfsgerelateerde nevenfuncties. Het vraagstuk hierbij is: in welke gebieden botsen de nevenfuncties niet en welke juist wel met de agrarische omgeving! Dit soort vragen komen terug in de omgevingsvisie. ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook

1 week ago

Kernachtig Druten
𝐊𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐡𝐭𝐢𝐠 𝐃𝐫𝐮𝐭𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐫𝐩𝐬𝐥𝐢𝐣𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐤𝐰𝐚𝐦𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐫𝐚𝐚𝐝𝐬𝐯𝐞𝐫𝐠𝐚𝐝𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐧 𝟏𝟔-𝟑-𝟐𝟑 𝐦𝐞𝐭 𝐞𝐞𝐧 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐞.Deze motie heeft betrekking tot het op korte termijn (april of mei!) gaan plaatsen en invulling geven aan de verworven kiosk op de markt van Druten. De motie werd door de gehele raad ondersteund.𝐃𝐞 𝐌𝐨𝐭𝐢𝐞,De raad van de Gemeente Druten in vergadering bijeen op 16 maart 2023,Gehoord het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van maart 2022 over de overname van de Nijmeegse kiosk door Druten,Constaterende dat:➡️ In het voorjaar van 2022 de kiosk van Nijmegen werd overgenomen door Druten;➡️ De raad in de raadsvergadering van 28 maart 2022 mondeling werd geïnformeerd door de wethouder;➡️ De kiosk sinds juli 2022 op de gemeentewerf staat;➡️ Het toeristisch seizoen op het punt van beginnen staat,Overwegende dat:➡️ De kiosk een cruciale promotionele functie zou kunnen vervullen in Druten voor de volle breedte van de gemeenschap➡️ Het belang van een wisselend aanbod in de kiosk de kans op een succesvol gebruik vergroot;➡️ De kiosk hierdoor een levendig en herkenbaar centrumpunt wordt op de markt van Druten roept het college van burgemeester en wethouders op om:1️⃣ De kiosk zo snel mogelijk op de markt te plaatsen,2️⃣ Alle verenigingen / stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk uit te nodigen om bij toerbeurt gebruik te maken van de kiosk om hun boodschap in een korte periode uitte dragen,3️⃣ Na te gaan of het centrummanagement een rol zou kunnen spelen in de agendering,en gaat over tot de orde van de dag.Indieners:Gerard Worm, fractie: Kernachtig DrutenNadine Huntink, fractie Dorpslijst Horssen namens de Dorpslijsten. ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook