Puiflijk

Puiflijk2022-01-31T11:38:37+01:00

Puiflijk

De ruim 1.200 inwoners van Puiflijk vormen een hechte gemeenschap. Ondanks dat de dorpen Druten en Puiflijk steeds meer met elkaar verbonden worden, behoudt het dorp haar eigen sfeer en karakter. Ongetwijfeld draagt haar succesvolle voetbalvereniging daar een steentje aan bij.

Een zichtbaar verleden

In het hoger gelegen midden van Puiflijk zijn nog vele restanten zichtbaar van eeuwen geleden. Droog op een terp staat de Oude Toren die zijn oorsprong kent in de 15e eeuw. In die tijd waren er ook veel ‘kerkepaadjes’ die dwars door het dorp heen leidden naar de kerk. Daar is er nog één van over. Het oude klooster, genaamd de Sint Maartenshof, wordt inmiddels bewoond door jongeren en nieuwe burgers die uit verre landen zijn gevlucht.

We moeten zuinig zijn op deze en andere markante dorpsgezichten in onze gemeente.

Tabaksveld

In het verleden stond Puiflijk bekend om haar tabaksteelt. De zanderige grond leende zich hier uitstekend voor. Op de voormalige tabaksvelden is en wordt er inmiddels volop gebouwd. Zowel starterswoningen, tweekappers, vrije kavels voor vrijstaande woningen zijn beschikbaar. Op een karakteristieke plek ontstaat hier een nieuwe buurt.

Kernachtig Druten wil het bouwen in kernen als Puiflijk blijven toestaan. Het karakter van het dorp moet worden gehandhaafd, maar inwoners en hun kinderen moeten er zoveel mogelijk kunnen blijven wonen. Levensfasebestendig bouwen is hierbij van groot belang.

Leefbaarheid

Hoewel Puiflijk, net als de andere kerkdorpen in de gemeente, te kampen heeft met een teruglopend voorzieningenniveau, is het goed wonen in dit prachtige kerkdorp. De gemeente probeert met behulp van haar ”kleine kernen beleid”, de kerkdorpen zo leefbaar mogelijk te houden voor jong en oud. Kernachtig Druten staat voor het behoud van voorzieningen, sport en onderwijs in al haar kernen.