Druten

Druten2022-01-31T11:32:47+01:00

Druten

Druten kent ruim 12.000 inwoners en vervult een centrumfunctie voor zowel onze gemeentelijke kernen als de regio Maas en Waal. Het kerkdorp heeft meerdere voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg, detailhandel, cultuur, sport, woningbouw, economie en bedrijvigheid. Het Pax Christi College kent daarnaast ook een regionale functie. Kernachtig Druten staat voor het verbeteren en behouden van voorzieningen, sport en onderwijs in al haar kernen.

Winkelen in Druten

Een groot hernieuwingsproject voor het centrumdorp Druten is de herstructurering van de Hogestraat. De gemeente wil de Hogestraat gebruiksvriendelijker maken voor bezoekers, rolstoelgebruikers en fietsers. Dit is al jarenlang een grote wens van de Drutense politiek. De plannen zijn er ook op gericht om de positie van het winkelgebied in Druten centrum te versterken. Kernachtig Druten is tegen verplaatsing van grootschalige detailhandel buiten het centrum. Grote vestigingen op Westerhout of aan de Van Heemstraweg zijn voor ons geen optie.

Duurzaam wonen

De nieuwste wijken in Druten zijn Tichellande en De Horst. Tichellande dankt haar naam aan de oude tichelgaten die in het woongebied liggen. De historische waterpartijen vormen met hun omliggende begroeide randen het groene hart van de nieuwe wijk. In totaal worden bijna 400 woningen gerealiseerd. Het aanbod varieert van huurwoningen, starterswoningen tot vrije kavels. Wijk De Horst is gesitueerd op het voormalige bedrijventerrein van Van de Klok en biedt vanuit haar woontorens een prachtig zicht op de uiterwaarden en de Waal. Ook haar straten kennen een unieke uitstraling.

De woningen op Tichellande en De Horst voldoen aan de meest recente eisen van duurzaam wonen. Duurzaamheid is tevens één van de kernwaarden van Kernachtig Druten en vormt ook één van de speerpunten van het verkiezingsprogramma.

Betere voorzieningen 

Multifunctioneel centrum D´n Bogerd is dé ontmoetingsplek voor de regio. Door het Agora theater wordt een veelzijdig cultureel programma geboden en ook welzijnsinstelling MeerVoorMekaar zorgt voor ontmoeting. Het centrum biedt daarnaast onderdak aan de openbare bibliotheek, diverse ondernemers en er zijn mogelijkheden voor educatieve ondersteuning.

In het het hart van Druten-Zuid staat de vernieuwde ‘Doorkijk’. De Doorkijk biedt zalen, een bar en diverse andere ontmoetingsruimtes. Het wijkcentrum is nu ook gecombineerd met een totaal nieuwe en ruime gymzaal. Het wijkcentrum biedt onderdak aan diverse stichtingen, verenigingen en overige organisaties uit Druten en daarbuiten.

Kernachtig Druten wilt andere voorzieningen in Druten aanpakken: de nieuwbouw van de sporthal moet aanvang krijgen, sportpark de Gelenberg verdient een herstructurering en ook het zwembad moet worden meegenomen in deze besluitvorming. De Veerdam als toeristische trekpleister moet nu echt vorm gaan krijgen. Daarnaast willen we een jaarlijkse ijsbaan op de Markt en een onderzoek naar de haalbaarheid van een bioscoop.