Even voorstellen

Even voorstellen2023-11-14T10:10:24+01:00

Wethouder

Willy Brink - Kernachtig Druten
W. G. M. Brink

Wethouder

De wethouder wordt na de gemeenteraadsverkiezingen benoemd. Het aantal wethouders in een gemeente wordt bepaald op grond van het inwonersaantal (op dit moment zijn er drie wethouders). Iedere wethouder heeft een eigen taakgebied (bijvoorbeeld onderwijs, financiën, huisvesting of sport).

De wethouders vormen samen met de burgemeester het dagelijks bestuur van de gemeente. Een wethouder maakt geen onderdeel uit van de gemeenteraad.

Raadsleden

Kees Arts - Kernachtig Druten
K. Arts

Fractievoorzitter
en raadslid

Kernachtig Druten
G. Worm

Raadslid

Ton Wijnen - Kernachtig Druten
T. Wijnen

Raadslid

M. Lepoutre - Kernachtig Druten
M. Lepoutre

Raadslid

C. Barten- de Waard

Raadslid

G. van der Zwaluw

Raadslid

Een raadslid wordt voor 4 jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. Het aantal raadsleden is ook hier afhankelijk van het aantal inwoners (Druten heeft nu 17 raadsleden).

In het kort heeft een raadslid drie taken: volksvertegenwoordiging (bepalen van het beleid), kaderstelling (van bijvoorbeeld inkomsten en uitgaven) en het controleren van het college van burgemeester en wethouders. Een raadslid moet dus goede contacten hebben met de inwoners van de gemeente.

Op de site van de gemeente Druten (www.druten.nl) staat vermeld wanneer de vergaderingen plaatsvinden.

Burgerleden

B. Arts

Burgerlid

Burgerlid

P. van den Bosch-van Kraaij

Burgerlid

E. van den Broek

Burgerlid

Een burgerlid (aspirant raadslid) helpt de raadsleden om een raadsvergadering voor te bereiden en achteraf te evalueren.

Bestuur

R. Seegers

Bestuur (voorzitter)

S. van Beem

Bestuur (penningmeester)

W. Koster

Bestuur (secretariaat)

C. Keijser-Giroldi

Bestuur (algemeen bestuurslid)

Het bestuur zorgt voor het goed functioneren van de vereniging. Zo regelt het de financiën, de vergaderingen, de verslaglegging en de kieslijst.

Achterban

Een partij kan niet zonder achterban, mensen die een partij steunen! Door goed te luisteren naar de achterban, kan beleid worden bepaald in de gemeente(raad).

Wij komen ongeveer 4 of 5 keer per jaar bij elkaar tijdens onze achterbanvergaderingen. Daar worden de laatste ontwikkelingen en het nieuws doorgenomen met de wethouder en de raadsleden. Ook is er de mogelijkheid om een onderwerp bespreekbaar te maken. Meestal wordt de vergadering afgesloten door een externe spreker die over een actueel onderwerp komt vertellen.

U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen!

Kernachtig Druten

Vereniging

Kernachtig Druten is opgericht als vereniging. Als u lid wilt worden, gelieve even contact op te nemen via het contactformulier. Het lidmaatschap kost 27,50 euro per jaar.